Η κατάσταση της μετάβασης

Όταν μια ζωή φτάνει στο τέλος της, οι άνθρωποι συχνά έχουν εκκρεμότητες και ανεπίλυτα ζητήματα – ειδικά γύρω από τις σχέσεις. Αυτή η έλλειψη ανάλυσης και το κλείσιμο συχνά προκαλεί αδικαιολόγητο πόνο, δεινά και εξαθλίωση τόσο για το άτομο που πεθαίνει όσον και για την οικογένεια του. Ένας άνθρωπος θα μπορούσε ακόμη και να πέσει και σε κώμα για να του δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για να ασχοληθεί με τα θέματα του και να τα φέρει σε κλείσιμο. Αυτός είναι ένας τομέας στον οποίο η ενεργειακή εργασία μπορεί να συμβάλει  να καταστήσει ευκολότερο το πέρασμα στον άλλο κόσμο με ειρήνη.

As a lifetime comes to an end, people often have unfinished business and unresolved issues – especially around relationships. That lack of resolution and closure often causes undue pain, suffering and hardship on both the person dying and the family. The person might even go into a coma to allow time to themselves to deal with their issues and bring them to a closure. Those are areas where the energy work can help smooth the way and make it easier for closure and peace.

Contact details: info@hst-therapy.com & Whats App : +357 99659510

Session duration: 60 minutes