Η Γνώση του ενεργειακού πεδίου

Προχωρημένη διαισθητική, θεραπευτική και ψυχική διδασκαλία προσωπικής ανέλιξης

Κατακτήστε την ψηλότερη ενεργειακή σύνδεση με τον Αιθέρα, την ιερή ενέργεια της ζωής, για να θεραπεύσετε την ψυχή σας, να επεκτείνετε την συνειδητότητα σας, να πάρετε νέες πληροφορίες και γνώση, και να αλλάξετε αυτό που σας στεναχωρεί. Ανακάλυψε το ποιος είσαι πραγματικά και ζήσε την κάθε σου στιγμή ολοκληρωμένος. Μάθε πώς να δημιουργείς πρόσβαση και να εργάζεσαι με την σοφία ,την γνώση και την ενέργεια των Aκασικών πεδίων; Ένα λεπτομερές ενεργειακό αρχείο για την πορεία κάθε ψυχή στο παρελθόν, παρόν και μελλοντικές πιθανότητες. Κάποτε είχαν πρόσβαση μόνο οι πνευματικά πολύ εξελιγμένοι άνθρωποι, αλλά πολύ πρόσφατα δίνεται πρόσβαση σε όλους όσους κάνουν ενεργειακές εργασίες.

ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ 2 ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΨΥΧΗΣ ΘΑ ΜΑΘΕΤΕ:

* Τι είναι τα Ακασικά αρχεία / Αιθέρας και πως λειτουργεί

* Μάθε να δημιουργείς πρόσβαση στα Ακασικά σου αρχεία.

* Μάθε να δημιουργείς πρόσβαση στα Ακασικά αρχεία άλλων.

* Συνάντησε το εσωτερικό σου παιδί μέσα από τα ενεργειακά σου αρχεία.

* Επανέφερε καταπιεσμένα ταλέντα και επιδεξιότητες στο σήμερα.

* Απελευθέρωσε αρχέτυπα τα οποία δεν σε εξυπηρετούν .

* Μάθε να χρησιμοποιείς τα ενεργειακά πεδία του αιθέρα για να συνδεθείς στην αληθινή σοφία.

* Θεραπεία στο εμβρυακό σου στάδιο.

* Σύνδεση με την ψυχική σου οικογένεια.

* Δυνάμωσε τις ψυχικές σου δυνάμεις καθώς αποκτάς περισσότερες αρετές.

* Μάθε να ταξιδεύεις στον χρόνο.

* Ταξίδευσε πίσω στον χρόνο για να μάθεις ποιίος πραγματικά είσαι.

* Συνάντησε τον ανώτερο σου εαυτό.

* Συνάντησε τους φύλακες αγγέλους σου.

* Συνάντησε κάποιο πρόγονο σου και κάποιο ήρωα που θαυμάζεις.

Αυτό το σεμινάριο είναι 75% πρακτική εμπειρία

Προαπαιτούμενο: Τεχνολογία του ανθρώπινου συστήματος 1 & 2

Συμπεριλαμβάνει : Εγχειρίδιο

Πιστοποίηση: Θα είστε πιστοποιημένος σύμβουλος της μεθόδου Τεχνολογία του ανθρώπινου συστήματος, το οποίο θα σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε αυτή την επιδεξιότητα σαν σύμβουλος εάν το επιλέξετε.

Προσωπική συνεδρία;

Η συνεδρία διαρκεί μία ώρα. Οι συνεδρίες είναι έντονες, πραγματοποιούνται σε βάθος και δημιουργούν άμεσες αλλαγές στη ζωή. Η ενέργεια εργάζεται για να σπάσει τα τοξικά συναισθήματα που κουβαλάτε από καιρό και να φέρει θετικές ευκαιρίες και ανθρώπους και να αλλάξει τη ζωή σας.

Gnosis of the Akashic energy fields

Advanced intuitive healing and psychic development teachings

Attain your highest vibrational connection with Ether the sacred energy of life, to heal, to expand your consciousness, to receive new information and knowledge and to change what is unhappiness to you. Discover the truth of who you are and loving it fully “living moment-to-moment completely fulfilled”. You can learn how to access and work with the wisdom and healing energy held in the Akashic Records fields an energetic archive of every soul’s detailed history and its future possibilities. Once accessible only to spiritual masters, in the recent years the Akashic Records fields are for you to enter anytime.

IN THIS 2 DAY SOUL QUEST COURSE YOU WILL LEARN:

1. What is the Akasha /Ether and how it woks

2. Access your Akashic fields energy

3. Access others Akashic fields energy

4. Meet your Inner Child through your records

5. Retrieval of a long suppressed gift/talent

6. Let go of Archetypes that no longer serve you.

7. Use the Ether energetic fields to connect to your true wisdom.

8. Healing in the mother’s womb

9. Connect with your Soul Family and Star Seed Family

10. Your healing abilities magnify as you attain new virtues.

11. Travel in time

12. Go into the past and find out where you come from.

13. Meet your Higher self

14. Meet your guardian angel.

15. Meet with an ancestor of yours and a hero you admire.

This seminar is 75% practical experience

Prerequisite: Human Systems Technology Level 1 and Level 2

Includes: Manual & refreshments

Certification: You will be certified as a Human Systems Technology Practitioner, allowing you to use these skills as a practitioner if you choose to.