ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΕΠΙΠΕΔΟ 1

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΑ ΜΑΘΕΤΕ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΝΕΤΕ ΠΡΑΚΤΙΚΗ:

* Το χρονικό της τεχνολογίας των ανθρώπινων συστημάτων

* Ασφαλής και αποτελεσματικός διαλογισμός

* Τα διαφορετικά είδη s διαλογισμού που χρησιμοποιούνται στη μέθοδο Τεχνολογία του Ανθρώπινου Συστήματος .

* Διαλογισμός που σας συνδέει με το Όλον Φώς.

* Μάθετε πώς να αναπρογραμματίσετε το υποσυνείδητό σας.

* Μάθετε πώς μπορείτε να απελευθερώσετε τον εαυτό σας από τις εσωτερικές σας πληγές και τον πόνο.

* Τι συμβαίνει μέσα σας όταν αποκτάτε πρόσβαση στην Όλον Φώς.

* Αφυπνίζοντας τη διαίσθησή σας.

* Η τεχνολογία του συστήματος των τσάρκα.

* Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τη μέθοδο Τεχνολογία του ανθρώπινου συστήματος.

* Μάθετε πώς να αλλάζετε την πραγματικότητά σας αλλάζοντας παλιές ρυθμίσεις, προγραμματισμό, συναισθήματα και αρχέτυπα.

* Η τέχνη της παρατήρησης στην Τεχνολογία του ανθρώπινου συστήματος.

* Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτή τη μέθοδο για να ενισχύσετε τη συναισθηματική, νοητική, σωματική και πνευματική σας ευημερία

* Ενδυναμώστε την ικανότητα στον οραματισμό.

* Μεταμορφώστε εύκολα παλιούς φόβους, θυμό, απόρριψη, και άλλα τοξικά συναισθήματα στην εσωτερική δύναμη και την αγάπη του εαυτού.

* Μετατρέψετε μέσα σας το άγχος και το στρές σε μια ήρεμη εσωτερική δύναμη.

* Αναπτύξετε περισσότερο την εμπιστοσύνη και την ελευθερία σας.

* Μάθετε πώς μπορείτε να συν-δημιουργήσετε μια θεραπεία με το Όλον Φως για σας και τους αγαπημένους σας.

* Βελτιώστε τη δημιουργική σας δύναμη για να κάνετε τη ζωή σας αυτό που θέλετε να είναι.

* Μεταμορφώστε τη ζωή σας με αυτή την απλή μέθοδο από απογοήτευση σε επιτυχία.

* Μάθετε πώς να εφαρμόζετε αυτή τη μέθοδο στον εαυτό σας και σε άλλους.

Το σεμινάριο είναι 75% πρακτική εμπειρία

Προαπαιτούμενο: Κανένα

Περιλαμβάνει: Εγχειρίδιο

Πιστοποίηση: Θα πιστοποιηθείτε ως σύμβουλος/τεχνολόγος της μεθόδου, Τεχνολογία του Ανθρώπινου Συστήματος, επιτρέποντάς σας να χρησιμοποιήσετε αυτές τις δεξιότητες ως επαγγελματίας αν το επιλέξετε.

Προσωπική συνεδρία;

Η συνεδρία διαρκεί μία ώρα. Οι συνεδρίες είναι έντονες, πραγματοποιούνται σε βάθος και δημιουργούν άμεσες αλλαγές στη ζωή. Η ενέργεια εργάζεται για να σπάσει τα τοξικά συναισθήματα που κουβαλάτε από καιρό και να φέρει θετικές ευκαιρίες και ανθρώπους και να αλλάξει τη ζωή σας.

COURSE SPECIFICS LEVEL 1

IN THIS 2 DAY COURSE YOU’LL LEARN & PRACTICE:

* The chronicle of Human Systems Technology

* Safe and effective meditation

* The different kinds of meditation used in Human Systems Technology method.

* Meditation connecting you to the Sacred Energy.

* Learn how to reprogram your subconscious.

* Learn how you can liberate yourself from your inner wounds.

* What is happening within when you accessing the Sacred Energy

* Awakening your intuition

* The technology of chakra system.

* Learn the Human Systems Technology method

* Learn how to change your reality by changing old conditioning, programing, feelings and archetypes.

* The Art of observation in Human Systems Technology method.

* How to use this method to enhance your emotional, mental, physical and spiritual wellbeing

* Empower the skill of visualization.

* Easily shift old fears, anger, rejection and more toxic emotions in inner power and self-love.

* Enhance your confidence and freedom.

* Learn how you can co-create a healing with the Complete Light.

* Enhance your creative power to make your life what you want it to be.

* Shift your life with this simple method from disappointment to a success story.

* Learn how to apply this method to yourself and others.

This seminar is 75% practical experience

Prerequisite: None

Includes: Manual & refreshments

Certification: You will be certified as a Human Systems Technology Practitioner, allowing you to use these skills as a practitioner if you choose to.