ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ 2

Σε αυτό το τριήμερο σεμινάριο θα σας δοθούν προχωρημένες γνώσεις και νέες τεχνικές. Αυτή η νέα εμπειρία θα ενισχύσει την αυτοπεποίθησή σας και θα φέρει περισσότερη σαφήνεια, ανάπτυξη της διαίσθησης σας ,θα εμβαθύνει την συνειδητότητα σας και την αγάπη προς τον εαυτό σας.

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΡΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΑ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΤΕ ΚΑΙ ΘΑ ΜΑΘΕΤΕ:

* Αφύπνιση περισσότερων κλώνων του DNA σας

* Η σημασιολογία του υποσυνείδητου

* Η Μαιευτική του Σωκράτη, ως θεραπευτική τεχνική.

* Εκατοντάδες λήψεων κωδικών ενέργειας που βελτιώνουν τη ζωή σας.

* Πώς να ζήσετε χωρίς αρνητικά συναισθήματα

* Μάθετε για το Εσωτερικό σας δίκτυο και πως λειτουργεί.

* Θεραπεία όλων των εμβρυακών σταδίων της μήτρας.

* Κατανοώντας την τεχνολογία των βασικών συναισθημάτων.

* Απελευθέρωση των καταστροφικών όρκων, κατάρων και δεσμεύσεων

* Η τεχνολογία του τραύματος.

* Το Αρχέτυπο του αυτό-σαμποτάζ.

* Το Αρχέτυπο του εσωτερικού σας παιδιού.

* Η συγχώρεση είναι το 60% της θεραπείας σας.

* Επανάκτηση των θραυσμάτων ψυχής και ανάκτηση της χαμένης σας δύναμη.

* Γιατί οι άνθρωποι δεν θεραπεύονται.

* Αντίσταση και άρνηση στην αλλαγή.

* Ο κόσμος των πνευμάτων και των αγγέλων.

* Η τέχνη της υλοποίησης των επιθυμιών σας.

* Σχέσεις, Συντροφικές ψυχές και σχέση αγάπης με τον εαυτό σας .

* Η σημασία του καθαρισμού του χώρου σε φυσικό και ενεργειακό επίπεδο .

* Θεραπεία στη φύση: θεραπεία στο δάσος, με θαλασσινό νερό και θεραπεία με φυτά και βότανα.

Το σεμινάριο είναι 75% πρακτική εμπειρία

Προαπαιτούμενο: Τεχνολογία ανθρώπινων συστημάτων Επίπεδο 1

Περιλαμβάνει: Εγχειρίδιο

Πιστοποίηση: Θα είστε πιστοποιημένοι ως Τεχνολόγος της μεθόδου Τεχνολογία του Ανθρώπινου Συστήματος, επιτρέποντάς σας να χρησιμοποιήσετε αυτές τις δεξιότητες ως επαγγελματίας, αν το επιλέξετε.

Προσωπική συνεδρία;

Η συνεδρία διαρκεί μία ώρα. Οι συνεδρίες είναι έντονες, πραγματοποιούνται σε βάθος και δημιουργούν άμεσες αλλαγές στη ζωή. Η ενέργεια εργάζεται για να σπάσει τα τοξικά συναισθήματα που κουβαλάτε από καιρό και να φέρει θετικές ευκαιρίες και ανθρώπους και να αλλάξει τη ζωή σας.

HUMAN SYSTEMS TECHNOLOGY COURSE LEVEL 2

On this 3 day course you will be supported with more advanced knowledge and faster techniques to implement in your subconscious reprogramming. This new experience will strengthen your self-trust and will bring more clarity, awareness and self- love.

IN THIS 3 DAY COURSE YOU’LL DISCOVER AND LEARN:

* Awakening of more strands of your DNA

* Learn about the subconscious and how it functions.

* Ancient Greek philosopher Socrates healing technic.

* Hundreds of life enhancing energy light codes.

* Learn all about your Inner Net and its function.

* Healing the womb stages.

* Understanding the technology of key emotions.

* Releasing negative or harmful vow’s, oath’s, curses and commitments

* The technology of trauma.

* The archetype of self-sabotage.

* The archetype of inner child.

* Forgiveness is 60% of your healing.

* Soul fragments and regaining your lost power.

* Why people don’t heal.

* Resistance to change.

* The world of spirits & Angels.

* The art of manifesting your desires.

* Relationships, Self-love & Soul mates.

* The importance of space cleansing & declutering.

* Healing in nature: Forest bathing, salt water bathing, and Plant medicine.

This seminar is 75% practical experience

Prerequisite: Human Systems Technology Level 2

Includes: Manual & refreshments

Certification: You will be certified as a Human Systems Technology Practitioner allowing you to use these skills as a practitioner if you choose to.