Η Τέχνη των κρυστάλλων

Έχετε παρατηρήσει ότι δεν μπορείτε να αντισταθείτε στη μαγευτική ομορφιά των κρυστάλλων;
Θέλετε να ξέρετε γιατί έλκεστε από τους κρυστάλλους με την πρώτη ματιά;
Οι κρύσταλλοι δημιουργήθηκαν με βάση την ιερή γεωμετρία και την υλοποίηση του κοσμικού φωτός στη Γη. Είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να σας στηρίξουν στην προσπάθειά σας για να βρείτε την δική σας εσωτερική αλήθεια.
Έχετε δυσκολία να βρείτε εσωτερική ειρήνη, αρμονία και ισορροπία; Δύναμη για να προχωρήσετε προς τα εμπρός; Να δημιουργήσετε χρήματα; Να βρείτε τον σωστό σύντροφο; Να κρατήσετε τον εαυτό σας και το χώρο σας προστατευμένο από τις αρνητικές ενέργειες και το κακό μάτι; Να στηρίξετε την υγεία σας;
Η στιγμή είναι τώρα, για να μάθετε πώς να επιτρέψετε αυτούς τους εργάτες του φωτός να σας ενδυναμώσουν, να σας προστατεύσουν και να σας οδηγήσουν στην εξέλιξη της νέας ζωής που θέλετε να ζήσετε.
Μάθετε σε αυτό το εργαστήρι πώς να χρησιμοποιήσετε την ιερή γεωμετρία και την κοσμική ενέργεια των κρυστάλλων για να δημιουργήσετε ενεργειακές δύνες που θα βοηθήσουν να βελτιώσετε αλλά και να γίνετε κυρίαρχοι της ζωής σας.

Αυτό το εργαστήρι είναι 75% πρακτική και σας βοηθά να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε την ιερή γεωμετρία και την δύναμη των κρυστάλλων για να δημιουργείτε ενεργειακές πύλες οι οποίες θα σας βοηθήσουν να βελτιώσετε και να γίνετε κυρίαρχοι της ζωής σας.

Μάθετε σε αυτό το εργαστήρι:

 • Τι είναι τα κρύσταλλα.
 • Η χρήση των κρυστάλλων από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα.
 • Συντονισμός με την ενέργεια των κρυστάλλων.
 • Διαλογισμός με τα κρύσταλλα.
 • Καθαρισμός των κρυστάλλων.
 • Κρύσταλλα και τα ενεργειακά μας κέντρα.
 • Διοχέτευση πληροφοριών( channeling ) μέσων των κρυστάλλων.
 • Πώς χρησιμοποιούμε τα κρύσταλλα για καθαρισμό αρνητικών ενεργειών και προστασία.
 • Ραβδία από κρύσταλλο.
 • Πλέγματα με βάση την ιερή γεωμετρία και κρύσταλλα.
 • Τα κρύσταλλα και οι ιδιότητες τους.

Υλικό εργαστηρίου: Εγχειρίδιο

Ενεργειακή ανταλλαγή: €120

Προϋποθέσεις παρακαλούθησης: Καμία

Χρόνος: Εκπαίδευση 10:00 – 17:00

Προσωπική συνεδρία;

Η συνεδρία διαρκεί μία ώρα. Οι συνεδρίες είναι έντονες, πραγματοποιούνται σε βάθος και δημιουργούν άμεσες αλλαγές στη ζωή. Η ενέργεια εργάζεται για να σπάσει τα τοξικά συναισθήματα που κουβαλάτε από καιρό και να φέρει θετικές ευκαιρίες και ανθρώπους και να αλλάξει τη ζωή σας.

Have you noticed that you cannot resist to the magnificent beauty of the crystals? Do you want to know why you are so attracted to crystals at a first glance? Crystals are created based on the sacred geometry and the manifestation of cosmic light on Earth, they are here to help you and support you on your quest for your own inner truth.

Have you been struggling with inner peace, harmony and balance? Strength to move forward? Manifesting money? Finding the right partner? Keep yourself and your space protected from negative energies and evil eye? Support your health?

Then the time is now, to learn how to allow these light workers to empower you, protect you and lead you in the evolution of the new you and the life you want to live.

This workshop it’s 75% practice and helps you to learn how to use sacred geometry and power of crystals to create portals of energy that will help you improve and master your life.

Learn in this workshop:

 • What are the crystals
 • Usage of crystals from the ancient times to today
 • Tuning in to crystals
 • Meditate with crystals
 • Cleansing the crystals
 • Crystals and the chakra
 • Channeling crystals
 • Use the crystals to cleanse negative energies and to protect you
 • Crystal wands
 • Crystal grids and sacred geometry
 • Crystals and their properties

Class material: manual

Energy exchange: 120 Euros

Prerequisites: No prerequisites necessary

Time: One day training 10:00 – 17:00