Απόκτηση και διατήρηση ιδανικού Βάρους

Επιτρέψετε τη δύναμη της ιερής ενέργειας  να λειτουργήσει και να σας βοηθήσει να έχετε το ιδανικό σωματικό βάρος σας. Το πρόβλημα στην επίτευξη του ιδανικού βάρους βρίσκεται στο ψυχικό επίπεδο το υποσυνείδητο μυαλό μας, τα τραύματα της παιδικής ηλικίας ή που έχουμε κληρονομήσει από τους προγόνους μας οι περιοριστικές πεποιθήσεις που μας εμποδίζουν από το να έχουμε το σώμα που επιθυμούμε. Σε αυτή την εξειδικευμένη εργασία, θα επικεντρωθώ στην απελευθέρωση αυτών των εμποδίων και την αντικατάστασή τους με νέα θετικά προγράμματα από την υψηλότερη συνείδησή σας θα δημιουργηθούν καινούργια θετικά προγράμματα ( κωδικοί ) που θα σας βοηθήσουν να επιτύχετε το στόχο σας. Θα νιώσετε πιο πειθαρχημένος, θα τρώτε σωστά και θα δείτε το αποτέλεσμα. Χαρίστε στον εαυτό σας αυτή τη συνεδρίαση και επιτρέψτε μου να σας βοηθήσω να ανακτήσετε την εμπιστοσύνη στο σώμα σας.

Allow the power of sacred energy to work and help you reach your ideal body weight. The problem in achieving the ideal weight is usually spiritual; it’s our subconscious mind, the limiting beliefs, fears and traumas of childhood or genetics that block us from seeing the transformation we desire. In this specialized work, I will focus on releasing those blockages and replace them with new positive programs from your higher consciousness and ask for downloads that help you realize your goal and that it is possible for you to be in your ideal weight. You will feel more committed, eat right and witness the result. Treat yourself to this session and let me help you regain the confidence in your body.

Contact details: info@hst-therapy.com & Whats App : +357 99659510

Session duration: 60 minutes