Προσωπική συνεδρία μέσο διαδυκτιου;

Η συνεδρία διαρκεί μία ώρα. Οι συνεδρίες είναι έντονες, πραγματοποιούνται σε βάθος και δημιουργούν άμεσες αλλαγές στη ζωή. Η ενέργεια εργάζεται για να σπάσει τα τοξικά συναισθήματα που κουβαλάτε από καιρό και να φέρει θετικές ευκαιρίες και ανθρώπους και να αλλάξει τη ζωή σας.

My energy and spiritual work involves working with the highest frequency of energy, the energy of unconditional love. The divine sacred energy I work with has no boundaries and I can channel its healing power remotely anywhere in the world. For our sessions, you may choose an environment – such as your home or any other place – that is relaxing and comfortable for you. The session can be done on the phone, on line or in person and the energy works exactly the same in all cases.

Contact details: info@hst-therapy.com & Whats App : +357 99659510

Session duration: 60 minutes