Καθαρισμός από αρνητικές ενέργειες, σκοτεινές οντότητες και κατάρες

Ο κόσμος στον οποίο ζούμε δεν  κατοικείται μόνο από τους ζωντανούς, αλλά και από τον αόρατο κόσμο των πνευμάτων, του φωτός και του σκότους. Οι σκοτεινές οντότητες μπορούν να έρθουν σε επαφή μαζί μας με πολλούς τρόπους και να διαταράξουν τη ζωή μας, αλλά και την ζωή των γύρω μας. Μερικές φορές οι ανεξήγητες διαταραχές , δυσκολίες και εμπόδια στη ζωή μας οφείλονται σε κατάρες, δεσμεύσεις, ψυχικές επιθέσεις, προσκολλήσεις σε σκοτεινές ενέργειες που κουβαλάμε ή στο στυλ της ζωής μας. Για να κατανοήσουμε καλύτερα το λόγο, αναλύουμε τα μορφογενετικά πεδία σας για να διαγνώσουμε την αιτία των προβλημάτων σας. Αφού διαγνωστεί η ενεργειακή κατάσταση ως έχει, γίνεται η απαραίτητη ενεργειακή εργασία με προσευχές στο Όλον Φως για να αφαιρεθούν όλες οι αρνητικές επιρροές και κατάρες που μπλοκάρουν τη ζωή σας. Μόλις ολοκληρωθεί η εργασία, θα νιώθετε καλύτερα, θα αναζωογονηθείτε και θα έχετε περισσότερη αρμονία και χαρά στη ζωή σας.

When we are healthy, we are able to live our life to the fullest and take part in any activity. However due to age, emotional stress, genetics or life style choices we end up with health issues that undermine the quality of life. Sometimes the reasons are not visible to us and emanate from what we had in our energy prior to our creation or what we took from our ancestral lines. The energy introduced during healing process zones into all our body’s systems, aspects and aligns them to create accelerated healing. The energy first identifies all toxic emotions and patterns accumulated in this lifetime and those carried forward from previous others. After which, then the energy works on breaking and eliminating all such things that are the source of all physical pain. The healing reaches DNA level to eliminate inorganic compounds, emotional negativity and toxins and increase the cellular efficiency to restore mind and body to its ideal environment.

Contact details: info@hst-therapy.com & Whats App : +357 99659510

Session duration: 60 minutes