Την αποκατάσταση της υγείας σας

Όταν είμαστε υγιείς, είμαστε σε θέση να ζήσουμε τη ζωή μας στο έπακρο και να λάβουν μέρος σε οποιαδήποτε δραστηριότητα. Ωστόσο, λόγω ηλικίας, συναισθηματικού στρες, η γενετικής ή των επιλογών του τρόπου ζωής μας, καταλήγουμε με θέματα υγείας που υπονομεύουν την ποιότητα της ζωής. Μερικές φορές οι λόγοι δεν είναι ορατοί σε εμάς και προέρχονται από ότι είχαμε στο ενεργειακό μας πριν από τη δημιουργία μας, ή ό, τι πήραμε από τις προγονικές γραμμές μας. Η ενέργεια που εισαγάγετε κατά τη διάρκεια της ενεργειακής εργασίας εισέρχεται μέσα σε όλα τα επίπεδα της ύπαρξης μας και τα ευθυγραμμίζει με τη δημιουργία ταχείας επούλωσης. Η ενέργεια εντοπίζει όλα τα τοξικά συναισθήματα και μηχανισμούς που έχουν συσσωρευτεί σε αυτή τη ζωή και εκείνων που μεταφέρθηκαν από προηγουμένως. Επομένως η ενέργεια εξαλείφει όλες τις αιτίες που είναι η πηγή όλων των σωματικών πόνων. Η θεραπεία φτάνει στο επίπεδο του DNA για την εξάλειψη των ανόργανων ενώσεων, συναισθηματική αρνητικότητα και τις τοξίνες και να αυξήσει την κυτταρική απόδοση για να αποκατασταθεί το μυαλό και το σώμα στο ιδανικό περιβάλλον του.

When we are healthy, we are able to live our life to the fullest and take part in any activity. However due to age, emotional stress, genetics or life style choices we end up with health issues that undermine the quality of life. Sometimes the reasons are not visible to us and emanate from what we had in our energy prior to our creation or what we took from our ancestral lines. The energy introduced during healing process zones into all our body’s systems, aspects and aligns them to create accelerated healing. The energy first identifies all toxic emotions and patterns accumulated in this lifetime and those carried forward from previous others. After which, then the energy works on breaking and eliminating all such things that are the source of all physical pain. The healing reaches DNA level to eliminate inorganic compounds, emotional negativity and toxins and increase the cellular efficiency to restore mind and body to its ideal environment.

Contact details: info@hst-therapy.com & Whats App : +357 99659510

Session duration: 60 minutes