Συνεδρίες και καθοδήγηση για τους σπουδαστές

Μία από τις μεγαλύτερες απολαύσεις στη ζωή μου είναι να διδάσκω και να μοιράζομαι τις γνώσεις που έχω πάρει όλα αυτά τα χρόνια. Στα μαθήματα που διδάσκω στην τάξη μου, είμαι βαθιά προσηλωμένη στη διαδικασία της μάθησης και θέλω οι μαθητές μου να είναι επιτυχημένοι στην πορεία που έχουν επιλέξει. Ενώ κάνω κάθε προσπάθεια κατά τη διάρκεια της πορείας μου να εφοδιάσω τους μαθητές μου να εργασθούν και να απελευθερώσουν  τις  περιοριστικές πεποιθήσεις τους που τους μπλοκάρουν την πνευματική τους ανάπτυξη, υπάρχουν κάποιοι που μπορεί να προτιμούν μια πιο προσωπική ρύθμιση για να ενισχύσουν την ανάπτυξή τους. Σε αυτή την περίπτωση, θα είναι τιμή μου να είμαι ένα μέρος του πνευματικού ταξιδιού σας και να τους βοηθήσω να επιτύχουν τον στόχο τους.

One of the greatest pleasures in my life is to teach and share the knowledge that I have mastered over the years. In my courses and classroom, I am deeply committed to the learning process and want my students to be successful in their chosen path.  While I make every attempt during my course to equip my students to deal with personal limiting beliefs that block spiritual growth, there are some who may prefer a more personal setting to enhance their development. In such cases, I will be honoured to be a part of your spiritual journey and help you reach those goals.

Contact details: info@hst-therapy.com & Whats App : +357 99659510

Session duration: 60 minutes