Βιώστε την ενεργειακή δουλειά που μπορώ να προσφέρω, για να εισπράξετε την θετική αλλαγή στην ζωή σας όπως δεν το έχετε εμπειραθεί ποτέ ξανά. Δώστε στον εαυτό σα την ευκαιρία να εμπειραθεί την ενέργεια της Αιώνιας Συνυδητότητας και να σας ελευθερώσει από τις καταστάσεις που βιώνετε τώρα, από τα εμπόδια και τις συνθήκες που σας έχουν εξαντλήσει συναισθηματικά και οικονομικά. Αντί να αφήνετε τις καταστάσεις να σας ελέγχουν, αφήστε αυτή την ενέργεια να σας επαναφέρει στην δύναμη σας, ξεκλειδώστε το απεριόριστο δυναμικό σας και δημιουργήστε την ζωή που επιθυμείτε να ζήσετε.

 

Βλέπετε αυτό που οι άνθρωποι δεν αντιλαμβάνονται είναι πως αυτό που τους εμποδίζει να ζήσουν αυτό που θέλουν στην ζωή τους είναι οι πεποιθήσεις που τους έχουν κληροδοτήσει μέσα από τα γονίδια και ότι τους έχουν διδάξει μέσα από την ανατροφή που είχαν. Το σύστημα πεποιθήσεων μας είναι καταγεγραμμένο μέσα στο υποσυνείδητο μας. Ο μόνος τρόπος για να το αλλάξουμε και να ζήσουμε αυτό που θέλουμε στην ζωή, είναι να ελευθερώσουμε τις περιοριστικές πεποιθήσεις από το υποσυνείδητο μας.

 

Η ιερή ενέργεια της ζωής με την οποία κάνω την ενεργειακή εργασία , είναι από τις πιο ψηλές δονήσεις ενέργειας που γνωρίζουμε στις μέρες μας. Η ενέργεια αυτή διαλύει τα μπλοκαρίσματα, τον αρνητικό τρόπο σκέψης και ότι μας κρατά από το  να προχωρήσουμε με την ζωή μας άμεσα. Μας ανοίγει καινούργιους δρόμους μέσα από τους οποίους μπορούμε να  μεταλλάξουμε την ζωή μας σε επιτυχία και ασφάλεια και χαρά σε ότι και αν θέλουμε να κάνουμε.

Experience the energy work I can do for you and enjoy a breakthrough faster than you have ever known before. 

Allow yourself the opportunity to experience the sacred energy of Eternal Consciousness and break free from your current state, the barriers and situations that have exhausted your emotional and financial aspects. 

Instead of allowing events to control you, let this new energy to bring you to your power, unlock your unlimited potential and manifest a life that you really desire.

You see what people don’t realize is that their old self- limiting beliefs is what holds them back from the empowering life they can live. These beliefs are everything that we learned and taught through our upbringing and what we have took on from our parents and ancestors through the genes. Our belief system is stored in our subconscious. 

The only way to change that and have a life with purpose is to clear the limiting belief system that blocks us from our subconscious.

The sacred energy of life I channel is one of the new highest vibration energy known, that dissolves all negative blockages, thoughts and barriers in an miraculous way, opens new paths where you can transform your life to joy and success in everything you do.